О нама

Туристичка организација општине Звечан

Основана на основу Одлуке Привременог органа општине Звечан о оснивању Туристичке организације општине Звечан , 01 број 016-1/75 од 27.01.2020. године  и сагласности Канцеларије за Косово и Метохију 261 Број: 401-00-00921-1/2019-08 од 29.01.2020. године

Циљеви и активности

Туристичка организација општине Звечан има статус правног лица са правима и обавезама утврђеним Законом и Статутом, послује као установа у складу са прописима којима се уређују јавне службе и уписана је у регистар код Привредног суда у Нишу, Решење Посл. бр. Фи. 28/2020, од 10.02.2020. године, односно Посл. бр. Фи. 29/2020 од 14.02.2020.године.

Туристичка организација општине Звечан основана је као јавна служба са циљем валоризације, очувања и заштите туристичких вредности и унапређења  развоја туризма на простору општине Звечан.

Развој туризма у општини Звечан у наредном периоду биће усмерен на одрживи економски развојбазиран првенствено на квалитетној туристичкој понуди бањског и  „Spa & Wellness”

туризма али и културно-историјског и верског туризма, сеоског и руралног туризма. 

Територија општине Звечан одликује се богатим природним и културним наслеђем, добром саобраћајном повезаношћу са окружењем и великим бројем високо квалификованог становништва  што свукупно представља добру основу за развој туризма.

Примарни ресурс за развој туризма у општини Звечан чине природни потенцијали (богатство термоминералним водама у насељу Бањска) и културни потенцијали, материјално наслеђе (Тврђава Звечан, манастир Бањска, манастир Соколица, манастир Девине Воде, археолошки локалитети) и нематеријално наслеђе (обичаји, традиција, песме и игре).

Планиране активности према Програму рада Туристичке организације општине Звечан за 2021.годину, за који је добијена претходна сагласност од стране Туристичке организације Србије, број 2349 од 16.12.2020.године, заснивају се на: промоцији Бање Бањска (Рајска бања)  и наведеним туристичким потенцијалима општине Звечан, маркетиншким и редовним активностима, развоју туристичких производа: „Spa & Wellness”, културног, руралног и манифестационог туризма и остваривању међусекторске сарадње на свим нивоима.