“ЦРКВИШТЕ” Мали Звечан

b

НАЗИВ И АДРЕСА ГРАЂЕВИНЕ / ЛОКАЛИТЕТА

Археолошко налазиште „Црквиште“ , Мали Звечан, Звечан

ВРСТА СПОМЕНИКА

Археолошки локалитет

ВЛАСНИШТВО

//

У непосредној близини тврђаве, у Малом Звечану налази се археолишки локалитет „Црквиште” који представља вишеслојни археолошки локалитет на коме су током 2010.године вршена археолошка ископавања.