Св. Пантелејмон село Ловац

b

НАЗИВ И АДРЕСА ГРАЂЕВИНЕ / ЛОКАЛИТЕТА

Остаци цркве Св.Пантелејмона, село Ловац, Звечан

ВРСТА СПОМЕНИКА

Решење Покрајинског завода за заштиту споменика културе у Приштини, бр. 65 од 16.2.1990.г. Закон о заштити споменика културе САП Косова ( Сл. лист САП Косова бр. 19/77 ).

ВЛАСНИШТВО

//

Село Ловац је удаљено око 10 км од Звечана и смештено недалеко од манастира Бањске. У Светостефанској повељи намењеној Бањској из 1315. помиње се као Ловач Поток.

У селу постоји старо српско гробље и остаци цркве, за коју се претпоставља да је период градње цркве XII-XIV век.