Археолошко налазиште ВАЛАЧ

b

НАЗИВ И АДРЕСА ГРАЂЕВИНЕ / ЛОКАЛИТЕТА

Археолошки локалитет Валач, село Валач, Звечан

ВРСТА СПОМЕНИКА

Археолошки локалитет

ВЛАСНИШТВО

//

Село Валач налази се на 8 km северно од Звечана са леве стране пруге Косово Поље – Краљево и тока реке Ибар. Поред села покрај Ибра налази се Валачки крш, стеновита и релативно мала купа која је приступачна само са једне стране и као таква доминира Ибарском клисуром.
Делимична археолошка истраживања вршена су 1955. и 1957. године.
У културном слоју дебљине 1.8 метара откривени су трагови насеља са неолитским кућама окруженим заштитним рововима. У селу су пронађене пећи које су служиле или за обраду цинабарита или за загревање просторија. Због великог броја култних предмета може се претпоставити да је реч о некада важном религијском месту.
Од археолошког материјала пронађене су бројне антропоморфне и зооморфне фигурине, карактеристичне за касну културу Винче. Испод неолитских слојева, пронађени су трагови утврђеног насеља из касног гвозденог доба.
Валач се помиње у Светостефанској повељи Краља Милутина из 1313. године са податком да је село Валач Краљ Милутин даривао манастиру Бањска. У Турском попису из 1455. године, село се помиње се као „Валице“ и пописано је 8 хришћанских кућа.
Село је после велике сеобе 1690. године опустело и пo народним предањима у овом селу повратак српског становништва започиње крајем XVIII века.
Археолошки локалитет није обележен.